Kaip gauti kompensaciją?

JŪS GALITE GAUTI NAUJO ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ

Asmenys, turintys specialius nuolatinės slaugos poreikius arba visišką negalią, kuriems yra didelė pragulų atsiradimo tikimybė, turi teisę gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją perkant čiužinį praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 44 eur.
Jei perkate internetu, būtinai nurodykite ligonio vardą ir pavardę, asmens kodą ir adresą. Mokėjimo paskirtyje nurodykite ligonio už kurį mokate vardą ir pavardę. Jei turite klausimų skambinkite mums  tel. 8 5 276 6143, mob. 8 674 83700 arba rašykite info@grike.lt.
Asmuo, prieš įsigydamas čiužinį, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (www.tpnc.lt) teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.
1) Asmuo, pageidaujantis gauti techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;
  • dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  • socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;
  • neįgalumo pažymėjimą, invalido pažymėjimą;
  • kai kreipiamasi dėl čiužinio – nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą.

2) Per 15 dienų komisija nagrinėja asmens prašymą ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Centro teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja asmenį apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

3) Atmintinėje nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

4) Asmuo, įsigijęs priemonę, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir pateikti šiuos dokumentus:

  • PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą;
  • kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą; arba mokėjimo pavedimą su banko darbuotojo parašu ar banko sąskaitos išrašą su nurodytu operacijos numeriu ir banko darbuotojo parašu, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje, arba kitą išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą su įmonės, gavusios apmokėjimą, darbuotojo parašu ir įmonės antspaudu;
  • atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“);
  • dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: čiužinio praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai.
 TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRO SKYRIŲ ADRESAI:
Vilniaus skyrius
Mindaugo g. 42A-1, 01311 Vilnius,
Tel.: 8 5 2337344
 
Kauno skyrius
Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas,
Tel.: 8 37 478377
Klaipėdos skyrius
Šilutės pl. 4 B, 91173, Klaipėda.
Tel.: 8 46 210563
Marijampolės skyrius
Parko g. 13, 68219, Marijampolė,
Tel.: 8 343 71407
Panevėžio skyrius
Dainavos g. 23A, 36247 Panevėžys,
Tel.: 8454 36386
Šiaulių skyrius
Vilniaus g. 40, 76253 Šiauliai,
Tel.: 8 41 550084
Telšių skyrius
Žalioji g. 4 -4 g. 5, 87334 Telšiai,
Tel.: 8 444 60326
Utenos skyrius
K. Donelaičio g. 30, 28141 Utena
Tel.: 8 389 61343
Tauragės skyrius
Žemaitės g. 5/ Gedimino g. 9, 72236 Tauragė,
Tel.:8 446 55698
 
Alytaus skyrius
Smėlio g. 10-1,  61114 Alytus,
Tel.: 8 315 21619