Ligonio aktyvinimas, judėjimas

Pagrindinė efektyviausia profilaktinė priemonė nuo pragulų susidarymo yra paciento aktyvinimas ir paciento kūno padėties keitimas.

Nejudančius pacientus reikia vartyti reguliariai, kas dvi valandas, ligonis paverčiamas nuo vieno šono, ant kito, pasodinamas.

Pacientus, kurie gali tik sėdėti, reikia skatinti pagal sudarytą tvarkaraštį keisti kūno padėtį kas 15–20 minučių. Gulintiems pacientams  keisti kūno padėtį kas 2 valandas.